دکترا در فیزیک جو

National Central University

شرح برنامه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

دکترا در فیزیک جو

National Central University

موسسه فیزیک جو مسئول برنامه های تحصیلات تکمیلی در علوم جوی است. موسسه هر دو استاد و دکتری برنامه ها. دانش آموزان در هر برنامه به طور جداگانه از طریق آزمون ورودی کارشناسی ارشد یا دکترا ثبت نام برنامه ها. برای دانش آموزان دانشجوی فوق لیسانس، هدف از موسسه است که برای ساخت تا توانایی تحقیقات خود و آنها را مجهز با دانش و پژوهش از ابزارهای پیشرفته در علوم جوی. بنابراین، آنها مورد نیاز است را به حداقل 24 واحد از دروس پیشرفته در علوم جوی. علاوه بر این، هر دانش آموز باید تحت نظارت یکی از اعضای هیئت علمی موسسه، یک پایان نامه کارشناسی ارشد در زمینه های خاص خود را / او را کامل. همانطور که برای دانش آموزان به سمت دکتری درجه، توسعه توانایی تحقیقات مستقل خود را از نگرانی اصلی. بنابراین، دکتری دانش آموزان تنها مورد نیاز را به 18 واحد از دروس اما باید تحت نظارت یک یا چند اعضای هیات علمی مؤسسه، انجام تحقیقات اولیه در زمینه های علاقه مند است.

دروس نظری

 • دینامیک آب و هوا
 • تجزیه و تحلیل داده هدف
 • جابجائی هوا
 • لایه مرزی سیاره ای
 • پیشرفته و کاربردی ریاضی
 • پیشرفته جوی دینامیک

دوره های کاربردی

 • هواشناسی رادار
 • جوی تابش
 • هواشناسی میان مقیاس
 • آلودگی هوا هواشناسی
 • عددی شبیه سازی

الزامات مورد نیاز برای فارغ التحصیلی

 • اعتبارات مورد نیاز: 24 واحد (4 واحد برای سمینارها)
 • طول مدت مطالعه: 2 ~ 7 سال
 • سایر موارد مورد نیاز: عبور کتبی و شفاهی واجد شرایط آزمون؛ انتشار حداقل یک مقاله در مجلات SCI، و نیاز به هم اول یا نویسنده مسئول

پژوهش امکانات و آزمایشگاه

 • آزمایشگاه شبیه سازی میان مقیاس
 • آزمایشگاه -Dynamics سینوپتیک
 • دینامیک آب و هوا و آزمایشگاه شبیه سازی
 • آب و هوا / آزمایشگاه های موسمی
 • رادار هواشناسی آزمایشگاه
 • آزمایشگاه ماهواره هواشناسی

اسناد پذیرش

 • خود زندگی نامه
 • طرح مطالعه
 • پیشنهاد تحقیق
 • دو توصیه نامه
 • TOEFL یا سایر شواهد تسلط به زبان انگلیسی
 • مدارک و شواهد از مهارت چینی
 • مرتبط انتشارات علمی
این مدرسه این برنامه ها را ارائه می نماید:
 • انگلیسی
مدت زمان و قیمت
این دوره واقع در پردیس
Start Date
تاریخ شروع
سپتامبر 2019
Duration
مدت زمان
تمام وقت
Locations
تایوان - Hsinchu, Hsinchu City
تاریخ شروع : سپتامبر 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
Dates
سپتامبر 2019
تایوان - Hsinchu, Hsinchu City
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات