دکترا در علوم فضایی

National Central University

شرح برنامه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

دکترا در علوم فضایی

National Central University

گروه های تحقیقاتی در موسسه علوم فضایی شامل لایه های بالایی جو، یونوسفر، مگنتوسفر، فضای بین سیارهای، فیزیک خورشیدی، علوم سیاره ای، شبیه سازی پلاسما فضا، هواشناسی رادار، طراحی فضای حمل بار و توسعه، و سنجش از دور ماهواره ای. موسسه موسسه تنها در تایوان ارائه چنین برنامه گسترده و کامل در تحقیقات علوم فضایی و آموزش و پرورش است؛ و به طور مداوم در چندین پروژه تحقیقاتی فضایی بین المللی شرکت می کند، همکاری با موسسات علوم فضایی از کشورهای دیگر.

دوره های بنیادی

 • امواج الکترومغناطیسی
 • فیزیک مغناطیسی
 • یونوسفر فیزیک
 • فیزیک خورشیدی
 • فیزیک فضا پلاسما
 • فیزیک فضا

دوره های حرفه ای

 • اصل رادار سنجش از دور جوی
 • فرآیندهای تصادفی و تجزیه و تحلیل طیفی
 • جوی موج کوپلینگ
 • برنامه نویسی پیشرفته
 • اندازه گیری پلاسما
 • برق جوی

الزامات مورد نیاز برای فارغ التحصیلی

اعتبارات مورد نیاز: 18 واحد طول مدت مطالعه: 2-5 سال دیگر مورد نیاز:

 • امتحانات واجد شرایط قبل از آغاز ترم پنجم پس از ثبت نام دکتری برنامه است.
 • انتشار حداقل یک مقاله اول نویسنده در یک مجله SCI.
 • رمز عبور دفاع پایان نامه دهان.

پژوهش امکانات و آزمایشگاه

 • رادار VHF منسجم پراکنده
 • آزمایشگاه محاسبات سرعت بالا
 • آزمایشگاه کامپیوتر
 • آزمایشگاه محیط فضا
 • آزمایشگاه یونوسفر توموگرافی
 • GPS و امواج رادیویی آزمایشگاه انتشار و همچنین ROCSAT I-IPEI آزمایشگاه محموله
 • علوم ماهواره ای و ظرفیت ترابری آزمایشگاه مهندسی

اسناد پذیرش

 • خود زندگی نامه
 • طرح مطالعه
 • پیشنهاد تحقیق
 • دو توصیه نامه
 • مدارک و شواهد از مهارت چینی
 • مرتبط انتشارات علمی
این مدرسه این برنامه ها را ارائه می نماید:
 • انگلیسی
مدت زمان و قیمت
این دوره واقع در پردیس
Start Date
تاریخ شروع
سپتامبر 2019
Duration
مدت زمان
پاره وقت
تمام وقت
Locations
تایوان - Hsinchu, Hsinchu City
تاریخ شروع : سپتامبر 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
Dates
سپتامبر 2019
تایوان - Hsinchu, Hsinchu City
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات