Read the Official Description

دانشجویان دکترای پژوهش انجام در کتابخانه ها و بایگانی، آنها نیز با داده ها از شرکت های دولتی کسب و کار و کار. به غیر از مطالعه روش های پژوهش، تحقیقات خود را در روند در توسعه شهری، تجربه سیبری منحصر به فرد، میراث شهری تاریخی و ریشه های تاریخی از مشکلات مدرن است.

برنامه رهبر

استاد Kukina

علایق پژوهشی استاد Kukina است روندهای جهانی در طراحی شهری و برنامه ریزی؛ محل و معنا از ویژگی های منطقه ای، شهری و مورفولوژی.

به تازگی، مطالعات خود را بر روی نوسازی محیط زیست از یک بزرگتر پس از صنعتی، پست کربن، «پست سوسیالیست" شهر، و ساختار آن متمرکز شده است. این تحقیق همچنین شامل چشم انداز تاریخی و رویکردهای زیست محیطی.

شرایط ورود:

مدرک کارشناسی ارشد طراحی شهری و برنامه ریزی، و یا معماری، معماری منظر، طراحی، جغرافیا، اقتصاد

محل اقامت:

در دانشگاه محل اقامت در دسترس است: اتاق اختصاصی تک 45 € در هر ماه، اتاق اختصاصی دوقلو 30 € در هر ماه.

نکات:

انتقال فرودگاه دعوت نامه برای ویزا مطالعه روسیه و البته بقا اختیاری روسی به عنوان یک زبان خارجی توسط دانشگاه ارائه شده است.

پژوهش

 • گرایش های توسعه ذوب و ریخته گری (2010)
 • پاسخ جدید ترین پاسخ پارادایم های توسعه مسکن: جنبه های برنامه ریزی، برنامه ریزی گونه شناسی تغییر، مسکن گونه شناسی تغییر (2011-2012)
 • تئوری مناطق بافر نگه داشتن ساختار شهر ساخت سیستم (2013-1015)
 • توسعه روش چشم انداز محیط زیست به نوسازی شهر (2013-1015)

این پروژه ها توسط آکادمی روسیه از معماری و علوم مهندسی عمران تامین می شود.

برنامه تحصیلی

دوره های پایه

 • طراحی شهری و برنامه ریزی 3 (108)
 • مسائل مدرن از شهری نظریه 2 (72)
 • پیشرفت ها در طراحی شهری 2 (72)

دروس اختیاری

 • پردازش داده های تجربی 3 (108)
 • روش تهیه دکتری 3 (108)
 • علمی انگلیسی 3 (108)
 • عمومی انگلیسی 3 (108)
 • روسیه (هزینه اعمال خواهد شد) 3 (108)
Program taught in:
انگلیسی
روسی
این دوره
Start Date
سپتامبر 2019
Duration
Full-time
Price
1,850 EUR
هزینه کند محل اقامت مخارج زندگی و شامل نمی شود.
Deadline
By locations
By date
Start Date
سپتامبر 2019
End Date
Application deadline

سپتامبر 2019

Location
Application deadline
End Date