دکترا در رهبری سازمانی

مقدمه

دکتر فلسفه در برنامه رهبری سازمانی به دنبال تولید دانش پژوهان آگاهانه برای بافت محلی و جهانی از یکپارچگی بالا، که یک انتقادی و کاربرد عملی دانش به مسائل مربوط به رهبری سازمانی، مشاوره، و پژوهش است.

هدف از این برنامه

هدف از این برنامه دکترا در رهبری سازمانی است به توسعه و بهبود مهارت ها در آموزش، پژوهش، مشاوره و رهبری مبتنی بر ارزش در تمام بخش های جامعه است.

شرایط ورود

برای ورود به این برنامه، یک نامزد باید یک دارنده مدرک کارشناسی ارشد مربوطه از یک موسسه به رسمیت شناخته شده با حداقل معدل 3.00 یا معادل آن باشد.

انتظار می رود نتایج یادگیری

در پایان از دانش آموزان برنامه قادر خواهد بود به:

  1. کاربرد نظریات رهبری و رفتار سازمانی
  2. اعمال روش های مناسب در پژوهش به رهبری مسائل را در سطح ملی و بین المللی.
  3. ارائه رهبری آگاهانه در تمام موسسات و سازمان های آفریقایی و بین المللی.
  4. همکاری و مشورت با یک شبکه ای از رهبران در آفریقا برای حمایت از رشد فکری، حرفه ای و حرفه ای.
  5. ارسال و انتشار آثار مربوط به حوزه رهبری.
برنامه آموزش در:
  • انگلیسی

مشاهده 1 برنامه دیگر ارائه شده توسط Pan Africa Christian University »

این دوره آنلاین, واقع در پردیس
Start Date
ژانویه 2020
Duration
بر اساس مکان
بر اساس تاریخ
Start Date
ژانویه 2020
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
ژانویه 2020
آخرین مهلت تقاضا

ژانویه 2020

Location
آخرین مهلت تقاضا
End Date