دکترا در جغرافیای سیاسی

University of Ostrava

شرح برنامه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

دکترا در جغرافیای سیاسی

University of Ostrava

تلاش برای پیوند توسعه محلی و منطقه ای در چارچوب توسعه جهانی و جهان جغرافیای سیاسی، جغرافیایی اقتصاد و جغرافیایی فرهنگ رهبری یک گروه از جغرافیدانان سیاسی به جستجو برای همکاری با کارشناسان در زمینه علوم سیاسی و روابط بین الملل در نتیجه باعث ایجاد رشته میان رشته ای از مطالعه تحت عنوان جغرافیای سیاسی و فرهنگی، تنها یکی از نوع خود ارتباط مطالعه از رشته های جغرافیایی انتخاب با علوم سیاسی، که شامل فصل از جمله انتخاب شده از تاریخ جهان و مبانی جامعه شناسی.

در این زمینه، شما می توانید علاقه زیادی به جغرافیا با مطالعات روابط بینالملل، علوم سیاسی، انسان شناسی، جامعه شناسی و تاریخ ترکیب. مطالعه شما را با درک گسترده ای از واقعیت های سیاسی و فرهنگی جهان کلان مناطق، و همچنین با یک دانش جامع از عملکرد فعلی جهانی شدن است که می تواند در دیپلماسی، روزنامه نگاری مورد استفاده قرار گیرند، و یا در سازمان های مختلف در متمرکز مشاوره، کار با مهاجران و پناهندگان، فعالیت های انسان دوستانه، و غیره شما می توانید برای مطالعه در جغرافیای سیاسی و فرهنگی در theBachelor، کارشناسی ارشد و سطح دکترا اعمال می شود.

علاقه تحقیقات جغرافیای سیاسی و فرهنگی متخصص در روابط بین المللی، جغرافیای سیاسی و اقتصادی، جغرافیای سیاسی، جامعه شناسی کاربردی، جامعه شناسی قومیت و ناسیونالیسم، اقلیتهای قومی، جغرافیای فرهنگی، جغرافیای تاریخی و مطالعات منطقه ای است.

فارغ التحصیل مشخصات و فرصت های شغلی:

وزارت ارائه می دهد یک مطالعه جذاب برای کسانی که علاقه مند فعالیتم در کشت جامعه خود، شهرداری، منطقه خود و یا دولت است. این است که برای کسانی که مایل به برای درخواست شغل در نهادهای اروپایی معتبر و یا موسسات در رسیدگی به مسائل جهانی از سیاره ما، و همچنین پیچیدگی های روابط بین الملل، از جمله دیپلماسی در نظر گرفته شده.

این مدرسه این برنامه ها را ارائه می نماید:
  • انگلیسی
مدت زمان و قیمت
این دوره واقع در پردیس
Start Date
تاریخ شروع
سپتامبر 2019
Duration
مدت زمان
پاره وقت
تمام وقت
Locations
جمهوری چک - Ostrava, Moravian-Silesian Region
تاریخ شروع : سپتامبر 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
Dates
سپتامبر 2019
جمهوری چک - Ostrava, Moravian-Silesian Region
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات