توضیحات رسمی را مطالعه کنید

چقدر این برنامه من هزینه - شهریه و هزینه های: $ 40،690 - کتاب ها و منابع: 2600 $ - در محوطه دانشگاه اتاق و هیئت مدیره: 25،530 $ * مقدار نشان داده شده است شامل هزینه های بالا برای کل برنامه، با فرض زمان طبیعی به اتمام. توجه داشته باشید که این اطلاعات در معرض تغییر.
دانش آموزان بورسیه بین المللی بین المللی پذیرفته شده به پنج کالج شهرهای واجد شرایط برای دریافت کمک هزینه های تحصیلی بین المللی اعم از 1000 $ 10،000 دلار دلار در سال می باشد. این بورسیه ها در استعداد و / یا اساس شایستگی و بر اساس معیارهای بورس تحصیلی مندرج در نامه جوایز مجموعه renumerable می باشد. این بورسیه ها در هر دو مقطع کارشناسی و در مقطع فوق لیسانس تعلق می گیرد.
چه گزینه های تامین مالی برای کمک به من برای این برنامه پرداخت؟تامین مالی برای این برنامه ممکن است در دسترس از طریق کمک های مالی، کمک هزینه تحصیلی، وام (دولتی و خصوصی) و برنامه های تامین مالی نهادی. - وام فدرال - وام آموزش خصوصی - طرح تامین مالی نهادی
چه مدت طول خواهد من را برای تکمیل این برنامه؟ این برنامه طراحی شده است برای 2 سال به کامل است. از کسانی که این برنامه در 2012-2013 تکمیل، *٪ در 2 سال به پایان رسید. * * * * کمتر از 10 دانش آموزان این برنامه در 2012-13 به پایان رسید. تعداد که در زمان طبیعی به پایان رسید برای حفظ محرمانه بودن از دانش آموزان حفظ شده است.
برنامه آموزش در:
انگلیسی

مشاهده 3 برنامه دیگر ارائه شده توسط Five Towns College »

این دوره واقع در پردیس
Start Date
سپتامبر 2019
Duration
تمام وقت
Price
40,690 USD
شهریه
بر اساس مکان
بر اساس تاریخ
Start Date
سپتامبر 2019
آخرین مهلت تقاضا

سپتامبر 2019