توضیحات رسمی را مطالعه کنید

دکترا در آموزش پژوهش در منابع آموزشی و یادگیری فرآیندهای در مهد کودک و مدرسه

USN ارائه می دهد دکترا در آموزش پژوهش در منابع آموزشی و فرایند های یادگیری در مهد کودک و مدرسه. این برنامه در پاییز 2012 معتبر بود.

این برنامه باید:

  • در خط مقدم از دانش در تحقیقات ملی و بین المللی در منابع آموزشی و معنای خود را برای فرایند یادگیری و نتایج در مهد کودک، مدرسه و آموزش و پرورش معلم
  • کمک به توسعه نظریه و دانش مربوط به عمل حرفه ای در کودکستان ها و مدارس
  • کمک به تجزیه و تحلیل، توسعه و اصلاح شیوه های به اجرا در زمینه آموزشی

تمرکز حرفه ای

مشخصات این برنامه شامل علوم تربیتی و علم از متن. منابع آموزشی "اشاره به کتاب های درسی سنتی و مواد دیگر که در آموزش و پرورش مورد استفاده، و همچنین انواع دیگر منابع، مانند: گفتگو و تعامل؛ نمادها و زبان؛ اشکال بیان مانند رقص، جنبش، فیلم و موسیقی؛ و همچنین روش های تدریس و ارزیابی. مفهوم آموزش در یک رویکرد گسترده اجتماعی و فرهنگی که در هر دو فرایند های یادگیری فردی و جمعی و روابط بین فرهنگ، فعالیت و تعلم ریشه دارد.

طرح برنامه

طرح برنامه به بررسی سه زمینه:

  • چگونه منابع یادگیری در فعالیت های انجام گرفته در مهد کودک، مدرسه و آموزش و پرورش معلم شامل
  • چگونه این منابع یادگیری مورد استفاده و از طریق فرایند یادگیری فردی و جمعی تبدیل
  • توسعه، تست و تجزیه و تحلیل منابع آموزشی

تقاضا برای افراد با صلاحیت در سطح استاد به افزایش است. این باز کرده است تا هر دو آموزش و پژوهش مواضع در کالج ها و موقعیت در موسسات تحقیقاتی.

مدیریت نیز نیاز به افزایش کارکنان با شایستگی تحقیقات مربوط به مهد کودک، مدرسه و آموزش و پرورش معلم است.

پذیرش

پست های خالی در وب سایت ما آگهی. پذیرش نیاز به مدرک کارشناسی ارشد، به طور معمول با درجه B یا بهتر است. متقاضیان با بودجه های خارجی به طور مداوم اعتراف کرد. نرم افزار خواهد شد در جلسه هیئت مدیره آینده پردازش، به طور معمول در عرض دو تا سه ماه پس از تسلیم است.

برنامه آموزش در:
انگلیسی

مشاهده 6 برنامه دیگر ارائه شده توسط University College of Southeast Norway »

این دوره واقع در پردیس
Start Date
اوت 2019
ژانویه 2020
Duration
درخواست اطلاعات
پاره وقت
تمام وقت
بر اساس مکان
بر اساس تاریخ
Start Date
اوت 2019, ژانویه 2020
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
اوت 2019, ژانویه 2020
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
اوت 2019, ژانویه 2020
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
اوت 2019, ژانویه 2020
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
اوت 2019, ژانویه 2020
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
اوت 2019, ژانویه 2020
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
اوت 2019, ژانویه 2020
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
اوت 2019, ژانویه 2020
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
اوت 2019, ژانویه 2020
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
اوت 2019, ژانویه 2020
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
اوت 2019, ژانویه 2020
آخرین مهلت تقاضا

اوت 2019, ژانویه 2020

Location
آخرین مهلت تقاضا
End Date
آخرین مهلت تقاضا
End Date
آخرین مهلت تقاضا
End Date
آخرین مهلت تقاضا
End Date
Location
آخرین مهلت تقاضا
End Date
Location
آخرین مهلت تقاضا
End Date
آخرین مهلت تقاضا
End Date
Location
آخرین مهلت تقاضا
End Date
Location
آخرین مهلت تقاضا
End Date
Location
آخرین مهلت تقاضا
End Date