Keystone logo

1 دکترا برنامه ها که در علوم طبیعی شیمی سم شناسی 2024

فیلترها

فیلترها

  • دکترا
  • علوم طبیعی
  • شیمی
  • سم شناسی
رشته های تحصیلی
  • علوم طبیعی (1)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

دکترا برنامه ها که در علوم طبیعی شیمی سم شناسی

دکترای فلسفه است بهتر است با مخفف آن، دکترا شناخته شده است. این است که اغلب به بالاترین درجه تعلق می گیرد در این زمینه آن، به نمایندگی از اجلاس آموزش و پرورش.

دکترا در سم شناسی چیست؟ سم شناسی مطالعه اثر مضر مواد مختلف در موجودات زنده. این رشته میان رشته ای از مطالعه با عناصر شیمی، زیست شناسی و پزشکی است. دانش آموزان اطلاعات را یاد بگیرند مانند ساختار شیمیایی از سموم و دوز از مواد شیمیایی که موجودات مختلف تاثیر می گذارد. با توجه به تنوع از زمینه ها، شما اغلب می توانید تاکید مختلف برای درجه، مانند شیمی تجزیه، بیوشیمی و مواد مخدر و مواد زیستی را پیدا

یک دانشجوی دکترا در رشته سم شناسی به طور کلی دارای محاسباتی قوی و توانایی های تحلیلی. دکترا معمولا می توان برای پیدا کردن کار در حرفه های مربوط به سم شناسی و همچنین موقعیت های تدریس.

اگر چه مدرک دکترا در برنامه سم شناسی به طور معمول حدود چهار سال به طول می انجامد، کمک درسی و دیگر ملاحظات مالی می تواند متفاوت باشد از این برنامه ها اغلب می تواند در بسیاری از کشورهای مختلف یافت می شود. شما باید دانشگاه تحقیقاتی برای پیدا کردن یک گزینه است که به بهترین وجه مناسب وضعیت و نیازهای مالی خود را.

فارغ التحصیل با مدرک دکترا در سم شناسی به طور کلی می تواند کار در تعدادی از رشته های مرتبط با علوم را پیدا فارغ التحصیل و غالبا در آزمایشگاه های تحقیقاتی قبل از رفتن به یک میدان بیشتر متمرکز شروع با یک احساس کلی تر. دانشمندان به طور بالقوه می تواند در آزمایشگاه مربوط به ارزیابی ایمنی محصول، ایمنی عمومی، زمینه های علمی و صنعتی و مقررات قانونی کار می کنند. سازمان های اعمال قانون و صنعت داروسازی نیز سمشناسان به انجام تجزیه و تحلیل برای آنها به کار گرفته اند.

از آنجا که آن درجه پیشرفته است، آن را ممکن است مشکل تر برای پیدا کردن یک نهاد ارائه مدرک دکترا در رشته سم شناسی از یک برنامه اساسی تر است.با وجود این، شما می توانید به طور کلی دکترا در برنامه سم شناسی در بسیاری از کشورها مختلف پیدا کنید. اگر شما علاقه مند به یادگیری بیشتر، جستجو برای برنامه خود را در زیر و تماس مستقیم با دفتر پذیرش از مدرسه از انتخاب خود را با پر کردن فرم بخوره.