PHDTAHSILAT.COM

‏ بیابید ‏ برنامه دکترا Change Management

باید دو چیز زمانی که درآمد یک دکترای انجام می رسانیم. اول باید یک موضوع خاص به طور کامل درک. در مرحله دوم، یک گسترده در دانش در مورد آن موضوع باید.

‏ با مدارس عالی به طور مستقیم تماس بگیرید از مرور کنید ‏ برنامه PhD Change Management 2019‏

1نتایج درChange Management Filter

دکتر فلسفه در رهبری و تغییر جهانی (دکترا)

Pepperdine University
ترکیبی از پردیس دانشگاهی و دانشگاه‌های آنلاین تمام وقت 4 years سپتامبر 2019 آمریکا Los Angeles

دکتر فلسفه در برنامه رهبری و تغییر جهانی دانشجویان را برای تبدیل شدن به رهبران چشم انداز و عوامل تغییر در ایجاد مسیرهای جدید در استراتژی و سیاست آماده می کند.