دکترای مدیریت بازرگانی

عمومی

$expand_more $expand_less

مقدمه

$expand_more $expand_less

اعتیار سنجی ها

$expand_more $expand_less

درباره این دانشگاه

The Faculty of Business (FB) of The Hong Kong Polytechnic University is a major business school in the Asia-Pacific region dedicated to advancing knowledge through research and transferring knowledge ... اطلاعات بیشتر

The Faculty of Business (FB) of The Hong Kong Polytechnic University is a major business school in the Asia-Pacific region dedicated to advancing knowledge through research and transferring knowledge and technology through education and service. اطلاعات محدود
هوم هوم
مشاهده پروفایل مدرسه
$expand_more $expand_less

سؤالی بپرسید

این فرم را تکمیل کنید، سپس تیم پذیرش دانشگاه به شما پاسخ خواهد داد.