دکترای مدیریت بازرگانی

عمومی

$expand_more $expand_less

مقدمه

$expand_more $expand_less

پذیرش

$expand_more $expand_less

برنامه درسی

$expand_more $expand_less

شهریه برنامه

$expand_more $expand_less

درباره این دانشگاه

Ranked among the top ten business schools in Switzerland, International University in Geneva (IUG) is an accredited academic institution specializing in business education.

Ranked among the top ten business schools in Switzerland, International University in Geneva (IUG) is an accredited academic institution specializing in business education. اطلاعات محدود
ژنو
مشاهده پروفایل مدرسه
$expand_more $expand_less

سؤالی بپرسید

این فرم را تکمیل کنید، سپس تیم پذیرش دانشگاه به شما پاسخ خواهد داد.