دکترای مدیریت بازرگانی (آلمانی)

عمومی

$expand_more $expand_less

مقدمه

$expand_more $expand_less

پذیرش

$expand_more $expand_less

برنامه درسی

$expand_more $expand_less

گالری

$expand_more $expand_less

پیشنهادات کتبی دانشجو

$expand_more $expand_less

اعتیار سنجی ها

$expand_more $expand_less

درباره این دانشگاه

The mission of the Business Science Institute is to promote the professional and personal development of managers and businesses via the mobilization of international academic resources of the highest ... اطلاعات بیشتر

The mission of the Business Science Institute is to promote the professional and personal development of managers and businesses via the mobilization of international academic resources of the highest quality. اطلاعات محدود
شهر لوکزامبورگ
مشاهده پروفایل مدرسه
$expand_more $expand_less

سؤالی بپرسید

این فرم را تکمیل کنید، سپس تیم پذیرش دانشگاه به شما پاسخ خواهد داد.