دکترای فناوری ها و مواد مهندسی

عمومی

$expand_more $expand_less

مقدمه

$expand_more $expand_less

گالری

$expand_more $expand_less

پذیرش

$expand_more $expand_less

برنامه درسی

$expand_more $expand_less

درباره این دانشگاه

The Faculty of Mechanical Engineering is one of the oldest faculties in Pilsen and has proved its indispensable position in this industrial city for over 70 years.

The Faculty of Mechanical Engineering is one of the oldest faculties in Pilsen and has proved its indispensable position in this industrial city for over 70 years. اطلاعات محدود
پیلسن
مشاهده پروفایل مدرسه
$expand_more $expand_less

سؤالی بپرسید

این فرم را تکمیل کنید، سپس تیم پذیرش دانشگاه به شما پاسخ خواهد داد.