دکتر در فلسفه

مرور درس

دکتر فلسفه (PhD) یک، درجه کامل مستقل است که یک مدرک دکترا شناخته شده بین المللی است. این است که برای دانش آموزان به منظور توسعه مهارت های پیشرفته در انجام تحقیقات مستقل و پایدار طراحی شده است. پایان نامه باید یک برنامه انتقادی از دانش تخصصی نشان می دهد و یک سهم مستقل به دانش در زمینه پژوهش است.

البته منحصر به فرد است که در آن است در چارچوب آموزش و پرورش مسیحی اوندیل را تحویل داده. دانش آموزان از دکترای فلسفه درجه مهارت های تفکر انتقادی، بورس تحصیلی اخلاقی، و نگرش است که منجر به درگیری های شخصی و جمعی هستند توسعه.

هدف از مدرک دکترای فلسفه تعلیم توانایی یادگیری مستقل دانش آموزان برای ادامه توسعه حرفه ای از طریق به دست آوردن مهارت های لازم از جمله مهارت های قابل انتقال، تکنیک های تحقیق و کاربرد آنها.

تخصص های پژوهش می تواند در زمینه های آموزش و پرورش، هنر، پرستاری، وزارت و الهیات است.

کد دوره

5001

طول دوره

سه تا چهار سال تمام وقت

حالت مطالعه

در پردیس و یا آموزش از راه دور

اعتباربخشی

دکتر البته درجه فلسفه خود معتبر است توسط کالج اوندیل آموزش عالی در شرایط سطح 10 در چارچوب شرایط استرالیا. این دوره در سراسر کشور با آژانس کیفیت و استانداردهای آموزش و پرورش آموزش عالی ثبت نام.

اوندیل ارائه می دهد دکترا به عنوان یک درجه به طور مشترک اعطا با دانشگاه چارلز استوارت، درجه اوندیل در خصوص بالا برگزار شد.

برنامه آموزش در:
انگلیسی
این دوره آنلاین, واقع در پردیس
Duration
3 - 4 
پاره وقت
تمام وقت
Price
- 15،392 $ / سال برای دانش آموزان استرالیا و نیوزیلند، 20،928 $ برای دانشجویان بین المللی