دکترای علوم زیست محیطی

The Hong Kong University of Science and Technology

شرح برنامه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

دکترای علوم زیست محیطی

The Hong Kong University of Science and Technology

این برنامه ها توسط بخش محیط زیست و سازگاری ارائه می شوند و این برنامه ها با مراکز تحقیقاتی زیر و امکانات پیشرفته ای پشتیبانی می شوند. هدف از آن این است که دانش آموزان را در درک عمیق تر از علوم زیست محیطی و سیاست های مربوطه به منظور افزایش توانایی های خود در مبارزه با محیط زیست و ایجاد راه حل های معنی دار کمک نماید.

تحقیقات Foci

بخش عمده تمرکز این بخش است:

 • علم اتمسفری و آلودگی هوا
 • علم اقیانوسی و آلودگی آب
 • سیاست تغییرات اقلیمی و سازگاری
 • پایداری
 • محیط زندگی سالم

ما همچنین در نقاطی که این حوزهها در هم میشوند، مانند درک علمی راهبردهای مدیریتی و فرمولبندی سیاستها کار میکنند.

امکانات

HKUST دارای امکانات و تجهیزات عالی برای پشتیبانی از آموزش و یادگیری برنامه است. اینها شامل تسهیلات زیرساختی کیفیت هوا، تسهیلات مرکزی محیطی، آزمایشگاه دریایی ساحلی، تاسیسات نظارت زیست محیطی، کیفیت هوا در زمان واقعی و سیستم های پیش بینی هواشناسی، سیستم های دریافت ماهواره ای و سیستم اطلاعات جغرافیایی می باشد.

شرایط پذیرش

من. شرایط پذیرش عمومی

متقاضیانی که برای ورود به مدرک کارشناسی ارشد می توانند:

 • مدرک کارشناسی را از یک موسسه شناخته شده یا یک معدل صلاحیت معین دریافت کرد؛

دوم شرایط پذیرش زبان انگلیسی

شما باید از نیازهای زبان انگلیسی با یکی از مهارتهای زیر بهره مند شوید:

 • TOEFL-iBT 80
 • TOEFL-PBT 550
 • آزمون TOEFL-Revised Paper-Delivered 60 (نمره کلی برای بخش خواندن، گوش دادن و نوشتن)
 • آیلتس (مدرک تحصیلی)
  • برای 2019/20 پذیرش: نمره کلی: 6.5 و همه زیر نمرات: 5.5
  • برای 2018/19 پذیرش: نمره کلی: 6.0 و همه زیر نمرات: 5.5

* اگر زبان اول شما انگلیسی باشد، و مدرک لیسانس یا معادل آن با یک موسسه که در آن متوسط ​​انگلستان آموزش داده شد، اعطا شد، شما از انجام شرایط فوق زبان انگلیسی لغو نخواهید شد.


مهلت درخواست

لطفا برای جزئیات بیشتر به http://pg.ust.hk/programs ("برنامه") مراجعه کنید.

این مدرسه این برنامه ها را ارائه می نماید:
 • انگلیسی


آخرین به روز رسانی October 7, 2018
مدت زمان و قیمت
این دوره واقع در پردیس
Start Date
تاریخ شروع
ژانویه 2019
سپتامبر 2019
Duration
مدت زمان
3 - 6 
پاره وقت
تمام وقت
Price
قیمت
42,100 HKD
در سال
Information
Deadline
درخواست اطلاعات
Please refer to http://pg.ust.hk/programs ("Application") for details.
Locations
هنگ کنگ - Hong Kong
تاریخ شروع : ژانویه 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
Please refer to http://pg.ust.hk/programs ("Application") for details.
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
تاریخ شروع : سپتامبر 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
Please refer to http://pg.ust.hk/programs ("Application") for details.
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
Dates
ژانویه 2019
هنگ کنگ - Hong Kong
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
Please refer to http://pg.ust.hk/programs ("Application") for details.
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
سپتامبر 2019
هنگ کنگ - Hong Kong
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
Please refer to http://pg.ust.hk/programs ("Application") for details.
تاریخ پایان درخواست اطلاعات