توضیحات رسمی را مطالعه کنید

این برنامه ها توسط بخش محیط زیست و سازگاری ارائه می شوند و این برنامه ها با مراکز تحقیقاتی زیر و امکانات پیشرفته ای پشتیبانی می شوند. هدف از آن این است که دانش آموزان را در درک عمیق تر از علوم زیست محیطی و سیاست های مربوطه به منظور افزایش توانایی های خود در مبارزه با محیط زیست و ایجاد راه حل های معنی دار کمک نماید.

تحقیقات Foci

بخش عمده تمرکز این بخش است:

  • علم اتمسفری و آلودگی هوا
  • علم اقیانوسی و آلودگی آب
  • سیاست تغییرات اقلیمی و سازگاری
  • پایداری
  • محیط زندگی سالم

ما همچنین در نقاطی که این حوزهها در هم میشوند، مانند درک علمی راهبردهای مدیریتی و فرمولبندی سیاستها کار میکنند.

امکانات

HKUST دارای امکانات و تجهیزات عالی برای پشتیبانی از آموزش و یادگیری برنامه است. اینها شامل تسهیلات زیرساختی کیفیت هوا، تسهیلات مرکزی محیطی، آزمایشگاه دریایی ساحلی، تاسیسات نظارت زیست محیطی، کیفیت هوا در زمان واقعی و سیستم های پیش بینی هواشناسی، سیستم های دریافت ماهواره ای و سیستم اطلاعات جغرافیایی می باشد.

شرایط پذیرش

من. شرایط پذیرش عمومی

متقاضیانی که برای ورود به مدرک کارشناسی ارشد می توانند:

  • مدرک کارشناسی را از یک موسسه شناخته شده یا یک معدل صلاحیت معین دریافت کرد؛

دوم شرایط پذیرش زبان انگلیسی

شما باید از نیازهای زبان انگلیسی با یکی از مهارتهای زیر بهره مند شوید:

  • TOEFL-iBT 80
  • TOEFL-PBT 550
  • آزمون TOEFL-Revised Paper-Delivered 60 (نمره کلی برای بخش خواندن، گوش دادن و نوشتن)
  • IELTS (Academic Module) نمره کلی: 6.5

* اگر زبان اول شما انگلیسی باشد، و مدرک لیسانس یا معادل آن با یک موسسه که در آن متوسط ​​انگلستان آموزش داده شد، اعطا شد، شما از انجام شرایط فوق زبان انگلیسی لغو نخواهید شد.


مهلت درخواست

لطفا برای جزئیات بیشتر به http://pg.ust.hk/programs ("برنامه") مراجعه کنید.

برنامه آموزش در:
انگلیسی

مشاهده 36 برنامه دیگر ارائه شده توسط The Hong Kong University of Science and Technology »

آخرین به روز رسانی February 5, 2019
این دوره واقع در پردیس
Start Date
Duration
3 - 6 
پاره وقت
تمام وقت
Price
42,100 HKD
در سال
Deadline
درخواست اطلاعات
Please refer to http://pg.ust.hk/programs ("Application") for details.
بر اساس مکان
بر اساس تاریخ
آخرین مهلت تقاضا
درخواست اطلاعات
Please refer to http://pg.ust.hk/programs ("Application") for details.
Start Date
سپتامبر 2019
آخرین مهلت تقاضا
درخواست اطلاعات
Please refer to http://pg.ust.hk/programs ("Application") for details.
Location
آخرین مهلت تقاضا
درخواست اطلاعات
Please refer to http://pg.ust.hk/programs ("Application") for details.
End Date

سپتامبر 2019

Location
آخرین مهلت تقاضا
درخواست اطلاعات
Please refer to http://pg.ust.hk/programs ("Application") for details.
End Date