دکترای شیمی

عمومی

برای خواندن اطلاعات بیشتر درخصوص این برنامه به وب‌سایت مؤسسه مراجعه کنید

درباره این دانشگاه

Founded in 1924, the University of Trieste is a medium-sized university with a student population of approximately 16,000. It offers a wide range of degree programmes at bachelor, master and doctoral ... اطلاعات بیشتر

Founded in 1924, the University of Trieste is a medium-sized university with a student population of approximately 16,000. It offers a wide range of degree programmes at bachelor, master and doctoral level, as well as short vocational masters, advanced masters and specialisation programmes, most of which are in the medical area. Some degree programmes are taught in English. اطلاعات محدود