دکترای روانشناسی فردی و روانشناسی

برنامه روانشناسی یکپارچه و روان شناختی (ITP) ما یکی از معدودی است که در سراسر جهان به ارائه روانشناسی آنلاین در رشته روانشناسی مراجعه کرده است. برنامه ما نیز در رویکرد تحقیقاتی خود که به ایجاد دانش سیستماتیک و پیشرفت زمینه اختصاص دارد، منحصر به فرد است.

روانشناسی کامل فرد افق روانشناسی غربی متعارف را گسترش می دهد تا شامل رویکردهای عرفانی و روحانی باشد که آگاهی انسان را تبدیل می کند. همچنین روانشناسی را به عنوان بخشی از یک چارچوب جامع که شامل سیستمهای زندگی بدن، جامعه، جامعه و جهان به عنوان فرآیندهای متصل در یک تکامل در یک کیهان زندگی و تنفس است، در نظر می گیرد. از این منظر، کار علمی می تواند با رویکرد استاندارد به عنوان رویکردهای استاندارد دنبال شود، اما می توان از سؤالات جدید و محرمانه تحقیقاتی که در قلب انسانیت قرار دارند، بپرسید.

درباره برنامه

مدرک دکترا برای حرفه ایانی است که مایل به تقویت اعتبار خود هستند، معنای جدیدی را در کار خود به کار گیرند، مهارت های خود را عمیق تر و یا در شکل دادن مناطق تخصصی خود کمک کنند. این نیز برای دانش آموزانی است که مایل به کسب دانش وسیعی از مبانی برای آموزش، مشاوره و یا کار با افراد هستند. این برنامه با یک آزمایشگاه تحقیقاتی برنامه ریزی شده برای علوم انسانی جامع، یک مجله علمی بررسی شده توسط مجله دانش آموزان دانش آموزان و پژوهشگران ارشد که در دسترس هستند برای هدایت پژوهش های دانشجویی است، همراه است.

برنامه ای که برای پاسخگویی به نیازهای کارکنان حرفه ای طراحی شده است، در فرمت آنلاین ارائه می شود. دو بار در سال، دانش آموزان و اعضای هیات علمی برای مصارف مسکونی در ناحیه خلیج سانفرانسیسکو ملاقات خواهند کرد.

برنامه آموزش در:
انگلیسی

مشاهده 6 برنامه دیگر ارائه شده توسط California Institute of Integral Studies »

این دوره ترکیبی از پردیس دانشگاهی و دانشگاه‌های آنلاین
Start Date
سپتامبر 2019
Duration
بر اساس مکان
بر اساس تاریخ
Start Date
سپتامبر 2019
آخرین مهلت تقاضا

سپتامبر 2019