دکترای روابط بین الملل

عمومی

$expand_more $expand_less

مقدمه

$expand_more $expand_less

پذیرش

$expand_more $expand_less

گالری

$expand_more $expand_less

درباره این دانشگاه

The Geneva School of Diplomacy and International Relations (GSD) prides itself on rigorous teaching and on a faculty renowned for their concern of the individual needs of our students. This tradition ... اطلاعات بیشتر

The Geneva School of Diplomacy and International Relations (GSD) prides itself on rigorous teaching and on a faculty renowned for their concern of the individual needs of our students. This tradition is enhanced by the specialized and interdisciplinary nature of the curriculum. اطلاعات محدود
ژنو
مشاهده پروفایل مدرسه
$expand_more $expand_less

سؤالی بپرسید

این فرم را تکمیل کنید، سپس تیم پذیرش دانشگاه به شما پاسخ خواهد داد.