Read the Official Description

Ph.D. برنامه روابط بین الملل یک رویکرد دقیق را به مطالعه امور جهانی با تأکید ویژه بر امنیت و مطالعات منطقه ای ارائه می دهد. انتظار میرود دانش آموزان دانش، دیدگاههای نظری و مهارتهای روش شناختی لازم برای انجام تحقیق و تدریس در زمینه خود را توسعه دهند.

زبان آموزش انگلیسی است.

چرا در Kadir Has University ؟

Ph.D. برنامه روابط بین الملل به تهیه دانش آموزان برای تعدادی از حرفه ها مانند دانشگاهیان و متخصصان سیاست در دولت متکی است. رسانه ها؛ کسب و کار؛ و بخش های تحقیقاتی. نامزدها از دانش و تخصص یک استاد برجسته با تخصص خاص در نظریه روابط بین الملل، سیاست خارجی ترکیه، امنیت بین المللی، سیاست های خارجی اتحادیه اروپا، اقتصاد سیاسی بین المللی و تخصص منطقه ای در خاورمیانه، اروپا، اوراسیا و ایالات متحده.

برنامه تحصیلی

دوره های اجباری

 • بحث های کنونی IR 612 در نظریه روابط بین الملل (3 اعتبار KHAS )
 • IR 613 مطالعات منطقه ای مقایسه (3 اعتبار KHAS )
 • تکامل تفکر استراتژیک 6 6 1 (اعتبار 3 KHAS )
 • SBE 698 سمینار فارغ التحصیل (0 اعتبار)
 • پایان نامه SBE 699 (0 اعتبار)

دوره های انتخابی

 • مطالعات سیاسی مقدماتی 611 (3 اعتبار KHAS )
 • خواندن IR 615 در سیاست خارجی ترکیه (3 اعتبار KHAS )
 • IR 616 پژوهش و مطالعه در روابط بین الملل (3 اعتبار KHAS )
 • IR 625 مطالعات ادغام اروپا (3 KHAS اعتبار)
 • IR 642 سیاست همسایگی اتحادیه اروپا (3 KHAS اعتبار)
 • IR 644 مطالعات جهانی شدن (3 اعتبار KHAS )
 • IR 645 سیاست انرژی (3 KHAS اعتبار)
 • IR 646 ژئوپلیتیک اوراسیا (اعتبار 3 KHAS )
 • IR 647 مسائل در سیاست خارجی ایالات متحده (3 اعتبار KHAS )
 • IR 648 پیشرفته خواندن در سیاست خاور میانه (3 KHAS اعتبار)
Program taught in:
انگلیسی

See 3 more programs offered by Kadir Has University »

Last updated February 7, 2019
این دوره Campus based
Start Date
سپتامبر 2019
Duration
تمام وقت
Price
12,000 USD
در سال.
Deadline
آگوست 2, 2019
By locations
By date
Start Date
سپتامبر 2019
End Date
آگوست 31, 2023
Application deadline
آگوست 2, 2019

سپتامبر 2019

Location
Application deadline
آگوست 2, 2019
End Date
آگوست 31, 2023