دکترای خود در رشته مدیریت بازرگانی بین المللی

عمومی

درباره این دانشگاه

Headquartered in Paris, and with partner institutions in New York, Shanghai, New Delhi, São Paulo and Cape Town, ISM gives students the global perspective they need to thrive as business leaders. Read ... اطلاعات بیشتر

Headquartered in Paris, and with partner institutions in New York, Shanghai, New Delhi, São Paulo and Cape Town, ISM gives students the global perspective they need to thrive as business leaders. Read more about our flexible, accredited IMBA, DBA and PhD degrees at www.ism.edu اطلاعات محدود
پاریس , شانگهای , سائو پائولو , نیویورک , کیپ تاون , دهلی نو + 5 بیشتر کمتر