دکترای اجرایی سیاست های عمومی

عمومی

آمادگی آزمون

دوره‌های مختلف را کشف کنید تا از آمادگی بالاتری برای آزمون‌های خود برخوردار شوید و بهترین نمره ممکن را کسب کنید.
اطلاعات بیشتر

تست‌های دانش‌آموزی

آزمون‌های دانشجویی برای پذیرش در آموزش عالی را جستجو کنید.
اطلاعات بیشتر
$expand_more $expand_less

مقدمه

وام‌های دانشجویی

درباره گزینه‌های مختلف وام دانشجویی و بودجه‌بندی برای کمک به شما در تحصیل خود اطلاعات کسب کنید.
اطلاعات بیشتر

مسکن دانشجویی

گزینه‌های مختلفی که برای اقامت دانشجویان در سراسر جهان وجود دارد را پیدا کنید.
اطلاعات بیشتر
$expand_more $expand_less

درباره این دانشگاه

The mission of Southern University and A&M College, a Historically Black, 1890 land-grant institution, in Baton Rouge, Louisiana, is to provide a student-focused teaching and learning environment ... اطلاعات بیشتر

The mission of Southern University and A&M College, a Historically Black, 1890 land-grant institution, in Baton Rouge, Louisiana, is to provide a student-focused teaching and learning environment that creates global leadership opportunities for a diverse student population where teaching, research, service, scholarly and creative expectations for students and faculty are achieved through the bachelor’s, master’s, and doctoral programs offered at the institution via different instructional modalities and via public service. The mission of the Nelson Mandela College of Government and Social Sciences is to provide quality academic disciplines that equip students with the knowledge and encourage critical and independent thinking. Our goal is to provide a premier educational experience that prepares students for life in a democratic society nationally and globally. This goal aligns with the University's mission. اطلاعات محدود
باتون روژ
مشاهده پروفایل مدرسه

بورسیه تحصیلی Keystone

گزینه‌هایی که بورسیه ما می‌تواند به شما ارائه دهد را بشناسید.
$expand_more $expand_less

سؤالی بپرسید

این فرم را تکمیل کنید، سپس تیم پذیرش دانشگاه به شما پاسخ خواهد داد.