دكتر رهبري كاربردي

عمومی

آمادگی آزمون

دوره‌های مختلف را کشف کنید تا از آمادگی بالاتری برای آزمون‌های خود برخوردار شوید و بهترین نمره ممکن را کسب کنید.
اطلاعات بیشتر

تست‌های دانش‌آموزی

آزمون‌های دانشجویی برای پذیرش در آموزش عالی را جستجو کنید.
اطلاعات بیشتر
$expand_more $expand_less

مقدمه

وام‌های دانشجویی

درباره گزینه‌های مختلف وام دانشجویی و بودجه‌بندی برای کمک به شما در تحصیل خود اطلاعات کسب کنید.
اطلاعات بیشتر

مسکن دانشجویی

گزینه‌های مختلفی که برای اقامت دانشجویان در سراسر جهان وجود دارد را پیدا کنید.
اطلاعات بیشتر
$expand_more $expand_less

درباره این دانشگاه

MISSION The mission of Monarch Business School Switzerland is to be a leader in applied education and research in management. In achieving this aim we strive to provide our students with the knowledge ... اطلاعات بیشتر

MISSION The mission of Monarch Business School Switzerland is to be a leader in applied education and research in management. In achieving this aim we strive to provide our students with the knowledge, skill, and learning environment that enables the creation of core competencies for the advancement of their academic and business careers. Monarch Business School seeks to merge the rigours of academic training with the practicality of business insight to produce strong business and academic leaders that maintain a sustainable and ethically centered approach to competing in a globalized marketplace. VALUES The values of the school are those core ideas that form the nucleus of who we are and how we look at the world. Our values provide beacons on how to act and how to consider others within our everyday dealings. The values of the school are specifically identified as: Equality of Opportunity Based on Merit Academic Honesty Academic Freedom Encouragement Social Responsibility Monarch Business School believes that all members of the school whether they be a student, teacher, or affiliate of The University are to be regarded as equal to all others regardless of creed, colour, religion, nationality, gender, sexual orientation, or age. That is, the school will be open to all. اطلاعات محدود
زگ
مشاهده پروفایل مدرسه

بورسیه تحصیلی Keystone

گزینه‌هایی که بورسیه ما می‌تواند به شما ارائه دهد را بشناسید.
$expand_more $expand_less

سؤالی بپرسید

این فرم را تکمیل کنید، سپس تیم پذیرش دانشگاه به شما پاسخ خواهد داد.