‏ 2019‏ هندوراس - in Tegucigalpa کالج ها بیشترین مرور بر

On this page you can search for Universities, Colleges and Business schools in Tegucigalpa. You will easily find all information about the top ranked universities in Tegucigalpa. Click on"Read more" for a detailed description of the university and an overview of the study programs offered.

Find universities in Tegucigalpa and browse through their programs to find the ones that suit you best. Get all info about the various study options in Tegucigalpa and compare the tuition fees and length of study. You can save time and contact universities in Tegucigalpa directly: fill out the"Request free information" form, which will put you in contact with the admissions office.

Start the search for your future education right away!

اطلاعات بیشتر اطلاعات محدود

2نتایج درTegucigalpa

محل
هندوراس
Tegucigalpa
ماTecnológico de Monterrey یک مؤسسه خصوصی است، غیر انتفاعی، مستقل و وابسته به احزاب سیاسی و مذهبی است. این در سال 1943 به لطف چشم انداز کسب و کار مکزی...
ADEN یک شبکه آموزشی بین المللی است که توسط ACBSP تأیید شده که فعالیت اصلی آن مدرسه بازرگانی است که در سال 1992 تأسیس شد. این تمرکز بر پیشرفت حرفه ای م...