‏ 2019‏ هلند و in The Hague کالج ها برترین های

On this page you can search for Universities, Colleges and Business schools in The Hague. You will easily find all information about the top ranked universities in The Hague. Click on"Read more" for a detailed description of the university and an overview of the study programs offered.

Find universities in The Hague and browse through their programs to find the ones that suit you best. Get all info about the various study options in The Hague and compare the tuition fees and length of study. You can save time and contact universities in The Hague directly: fill out the"Request free information" form, which will put you in contact with the admissions office.

Start the search for your future education right away!

اطلاعات بیشتر اطلاعات محدود

7نتایج درThe Hague

محل
هلند
The Hague
معرفی کالج Pathway لاههراست بر روی دانشگاه لاهه علوم کاربردی (THUAS) دانشگاه واقع، لاهه Pathway کالج ارائه می دهد دانشگاهی Pathways در همکاری با THUAS...
درهای هتل ها را Hotelschool The Hague وارد کنید و وارد یکی از دانشگاه های ویژه ای در جهان شوید.ما افتخار می کنیم که هتل ها Hotelschool The Hague یکی ا...
Leiden University - حقایق7 دانشکده در سراسر لیدن و لاهه گسترش یافته است14 برنامه های کارشناسی ارشد انگلیسی200 برنامه انگلیسی کارشناسی ارشد444 سال سنت ...
چرا مطالعه در IBSH ؟یک تجربه بین المللیلاهه یک شهر زیبا و بین المللی است که به دولت هلند، پارلمان، دیوان عالی و شورای حکومت مشغول است، اما بیشتر از دا...
نگاهی به جهان اطراف شما با چشمان باز: در دانشگاه لاهه علوم کاربردی است که به سادگی از هنجار.
دربارهی ماکالج کتاب مقدس و کسب و کار پادشاهان (KBBC) به عنوان نام مستعار، یک موسسه آموزشی کوچک است که با هدف ارائه الهیات مسیحی و همچنین آموزش تجارت م...
درباره ISS ISS یک مدرسه عالی بینالمللی علوم اجتماعی انتقادی سیاست گرا است. این دانش آموزان و معلمان جهان جنوب و شمال گرد هم می آورد در یک محیط اروپا. ...