‏ 2019‏ ایرلند و in Galway کالج ها برترین های

On this page you can search for Universities, Colleges and Business schools in Galway. You will easily find all information about the top ranked universities in Galway. Click on"Read more" for a detailed description of the university and an overview of the study programs offered.

Find universities in Galway and browse through their programs to find the ones that suit you best. Get all info about the various study options in Galway and compare the tuition fees and length of study. You can save time and contact universities in Galway directly: fill out the"Request free information" form, which will put you in contact with the admissions office.

Start the search for your future education right away!

اطلاعات بیشتر اطلاعات محدود

7نتایج درGalway

محل
ایرلند
Galway
هرمان کیپلر ND - مدیر CNMهرمان کیپلر، بنیانگذار و مدرس CNM، دارای تجربه بیش از 30 سال به عنوان تمرین Naturopath است. او در طول تحصیلات خود در آلمان، س...
نمایه شرکتThe TEFL Academy دارای برخی از متخصصان EFL در جهان است که با ما در ارائه بهترین دوره های TEFL در سراسر جهان کار می کنند.بسیاری از ارائه دهند...
مأموریت و ارزش Burren College of Artبرای خلق هنرمندان، به رهبری هنرمندان - بازتابنده و چالش برانگیز؛ از راه دور و متصل؛ در هم آمیختن فرهنگ هااحترام به...
ماموریت ما که هر کس یک حق تحصیل است و آموزش باید رایگان باشد: آلیسون یک شرکت برای سود اجتماعی که معتقد است که در دو چیز است. هدف ما ارائه آموزش رایگان...
دانشکده علوم انسانی علاقه و پژوهش در بسیاری از مناطق چند رشته با برنامه های مختلف اعم از فرهنگ و استعمار به مطالعات ایرلندی، انگلیسی، تاریخ، فلسفه و ی...
موسسه گالوی-مایو فناوری (GMIT) است که در پنج محل در غرب ایرلند است. در بزرگترین پردیس واقع در گالوی، ما نگاه در اقیانوس اطلس و از مشاهده فرانسیس بیکن ...
با بیش از 17،000 دانش آموز و بیش از 2200 کارمند، NUI گالویل شهرت برجسته ای را برای آموزش و پژوهش عالی در حوزه های هنر، علوم اجتماعی و مطالعات سلتیک دا...