دانشکده دکتری مشترک

عمومی

برای خواندن اطلاعات بیشتر درخصوص این برنامه به وب‌سایت مؤسسه مراجعه کنید

درباره این دانشگاه

Welcome to the Silesian University of Technology (SUT), a place that, without any doubt, educates successful people. SUT is included in the prestigious group of 10 Polish universities, winners of the ... اطلاعات بیشتر

Welcome to the Silesian University of Technology (SUT), a place that, without any doubt, educates successful people. SUT is included in the prestigious group of 10 Polish universities, winners of the "Excellence Initiative-Research University" competition organized by the Ministry of Science and Higher Education. اطلاعات محدود