جزیره گوادلوپ (چاپی)

تغییر ارز

هزینه اولیه زندگی ماهانه

 • اجاره در یک آپارتمان مشترک

  400
 • اشتراک ابزارها

  50
 • اشتراک اینترنتی

  55
 • حمل و نقل محلی

  0

نمونه هزینه سبک زندگی

 • ترکیب فست فود

  10
 • بلیط سینما

  12
 • یک پیمانه آبجو محلی

  5

درباره جزیره گوادلوپ (چاپی)

تحصیل در جزیره گوادلوپ (چاپی)