جامائیکا

تغییر ارز

هزینه اولیه زندگی ماهانه

 • اجاره در یک آپارتمان مشترک

  342
 • اشتراک ابزارها

  30
 • اشتراک اینترنتی

  40
 • حمل و نقل محلی

  33

نمونه هزینه سبک زندگی

 • ترکیب فست فود

  7
 • بلیط سینما

  10
 • یک پیمانه آبجو محلی

  2

درباره جامائیکا

تحصیل در جامائیکا