Keystone logo

2 دکترا(PhD) برنامه ها که در هنر های نمایشی موسیقی آهنگسازی 2024

فیلترها

فیلترها

  • هنر های نمایشی
  • موسیقی
  • آهنگسازی
رشته های تحصیلی
  • هنر های نمایشی (2)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

دکترا(PhD) برنامه ها که در هنر های نمایشی موسیقی آهنگسازی

ترکیب یک برنامه آموزشی که دانش آموزان می آموزد که چگونه به ایجاد و آهنگسازی موسیقی خود آنها است. با مطالعه ترکیب، دانش آموزان ممکن است قادر به تولید و نوشتن خلق موسیقی خود را، هماهنگ و موزون باند و گروه، و درک و همچنین قدردانی ترکیبات مهم تاریخی است.