ترینیداد و توباگو

تغییر ارز

هزینه اولیه زندگی ماهانه

 • اجاره در یک آپارتمان مشترک

  300
 • اشتراک ابزارها

  17
 • اشتراک اینترنتی

  49
 • حمل و نقل محلی

  47

نمونه هزینه سبک زندگی

 • ترکیب فست فود

  7
 • بلیط سینما

  7
 • یک پیمانه آبجو محلی

  1

درباره ترینیداد و توباگو

تحصیل در ترینیداد و توباگو