تانزانیا

تغییر ارز

هزینه اولیه زندگی ماهانه

 • اجاره در یک آپارتمان مشترک

  196
 • اشتراک ابزارها

  21
 • اشتراک اینترنتی

  51
 • حمل و نقل محلی

  9

نمونه هزینه سبک زندگی

 • ترکیب فست فود

  6
 • بلیط سینما

  4
 • یک پیمانه آبجو محلی

  1

درباره تانزانیا

تحصیل در تانزانیا