بولیوی

تغییر ارز

هزینه اولیه زندگی ماهانه

 • اجاره در یک آپارتمان مشترک

  168
 • اشتراک ابزارها

  12
 • اشتراک اینترنتی

  57
 • حمل و نقل محلی

  28

نمونه هزینه سبک زندگی

 • ترکیب فست فود

  7
 • بلیط سینما

  6
 • یک پیمانه آبجو محلی

  2

درباره بولیوی

تحصیل در بولیوی