بلیز

تغییر ارز

هزینه اولیه زندگی ماهانه

 • اجاره در یک آپارتمان مشترک

  275
 • اشتراک ابزارها

  28
 • اشتراک اینترنتی

  68
 • حمل و نقل محلی

  25

نمونه هزینه سبک زندگی

 • ترکیب فست فود

  6
 • بلیط سینما

  8
 • یک پیمانه آبجو محلی

  2

درباره بلیز

تحصیل در بلیز