بلاروس

تغییر ارز

هزینه اولیه زندگی ماهانه

 • اجاره در یک آپارتمان مشترک

  213
 • اشتراک ابزارها

  19
 • اشتراک اینترنتی

  14
 • حمل و نقل محلی

  17

نمونه هزینه سبک زندگی

 • ترکیب فست فود

  5
 • بلیط سینما

  4
 • یک پیمانه آبجو محلی

  1

درباره بلاروس

تحصیل در بلاروس