برنامه دکترا در مالیات بر تجارت بین المللی

عمومی

برای خواندن اطلاعات بیشتر درخصوص این برنامه به وب‌سایت مؤسسه مراجعه کنید

درباره این دانشگاه

WU is a renowned public university of business and economics in Vienna, Austria. WU has an international outlook and is actively working to live up to its social responsibility as an educational insti ... اطلاعات بیشتر

WU is a renowned public university of business and economics in Vienna, Austria. WU has an international outlook and is actively working to live up to its social responsibility as an educational institution for the leaders of tomorrow. اطلاعات محدود