موسسه مطالعات بین المللی و مطالعات استراتژیک (GIIASS) در سال 1983 تاسیس شد و در زمینه تحقیقات در زمینه سیاست های بین المللی، امنیت بین المللی، امور منطقه ای و استراتژی فعالیت می کند. در حال حاضر، ما هر دو Ph.D. و برنامه های اصلی برای دانشجویان داخلی و خارجی که علاقه مند به امور بین الملل یا مطالعات استراتژیک هستند.

مورد نیاز برای مدرک Ph.D. در علوم سیاسی - امور بین الملل و مطالعات استراتژیک

تکمیل موفقیت آمیز 32 لیتر دوره ها، از جمله 9 مورد از دوره های مورد نیاز و 23 واحد از دوره های انتخابی. دانش آموزان باید معاینه معاینه و انتشار حداقل یک مقاله پژوهشی در هر مجله ذکر شده در TSSCI یا شاخص SSCI منتشر کنند. همچنین دانشجویان باید یک پایان نامه کارشناسی تکمیلی را که تحت نظارت یک عضو هیات علمی تکمیل شده اند و یک آزمون معینی را ارائه دهند، ارائه دهند.

برنامه تحصیلی

 • نظریه روابط بین الملل
 • انعطاف در نظریه استراتژیک
 • موضوعات انتخاب شده در مورد تغییرات دفاعی
 • سمینار جهانی شدن
 • استراتژی ارتباطات و دیپلماسی
 • سمینار در مورد مطالعات امنیت ملی
 • سمینار شدید در اقتصاد سیاسی
 • مسائل مربوط به نظامی چینی
 • سمینار روابط خارجی جمهوری دموکراتیک چین
 • مطالعه در مورد نوآوری نظامی
 • سمینار در مورد مطالعات امنیت ملی
برنامه آموزش در:
 • انگلیسی
این دوره واقع در پردیس
Start Date
سپتامبر 2019
سپتامبر 2019
Duration
بر اساس مکان
بر اساس تاریخ
Start Date
سپتامبر 2019
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
سپتامبر 2019
آخرین مهلت تقاضا

سپتامبر 2019

Location
آخرین مهلت تقاضا
End Date

سپتامبر 2019

Location
آخرین مهلت تقاضا
End Date