برنامه دکترای کمی علوم زیستی

عمومی

درباره این دانشگاه

Welcome to the Graduate School of Quantitative Biosciences Munich (QBM). Our School aims at preparing young life scientists for the new era of quantitative, systems-oriented bioscience. It provides an ... اطلاعات بیشتر

Welcome to the Graduate School of Quantitative Biosciences Munich (QBM). Our School aims at preparing young life scientists for the new era of quantitative, systems-oriented bioscience. It provides an innovative, integrated Ph.D. training program that is international in outlook and brings together a range of diverse disciplines, from biochemistry and medicine to bioinformatics, experimental and theoretical (bio-)physics, and applied mathematics. اطلاعات محدود
مونیخ
مشاهده پروفایل مدرسه