برنامه دکترای اجرایی مدیریت

عمومی

درباره این دانشگاه

MCI Management Center Innsbruck follows the concept of an Entrepreneurial School®. MCI empowers motivated people to achieve outstanding performance, provides profound academic competence and creates i ... اطلاعات بیشتر

MCI Management Center Innsbruck follows the concept of an Entrepreneurial School®. MCI empowers motivated people to achieve outstanding performance, provides profound academic competence and creates innovative know-how transfer within a strong international network. اطلاعات محدود
اینسبروک , آنتورپ + 1 بیشتر کمتر