باربادوس

تغییر ارز

هزینه اولیه زندگی ماهانه

 • اجاره در یک آپارتمان مشترک

  463
 • اشتراک ابزارها

  41
 • اشتراک اینترنتی

  57
 • حمل و نقل محلی

  66

نمونه هزینه سبک زندگی

 • ترکیب فست فود

  9
 • بلیط سینما

  10
 • یک پیمانه آبجو محلی

  2

درباره باربادوس

تحصیل در باربادوس