Keystone logo
مستقیماً با مدارس تماس بگیرید - مقایسه کنید چندگانه دکترا(PhD) برنامه ها که در اکوسیستم 2023

دکترا(PhD) برنامه ها که در اکوسیستم 2023

بررسی اجمالی

مطالعات اکوسیستم می تواند بر روابط به هم پیوسته بین موجودات و محیط آنها تمرکز کند. دانش آموزان علاوه بر یادگیری چگونگی ایجاد و رشد جمعیت های گیاهی و جانوری، ممکن است موضوعات تخصصی را در زمینه هایی مانند پایداری، عدالت زیست محیطی و حفاظت دنبال کنند.

اطلاعات بیشتر

فیلترها

  • مطالعات پایدار
  • مطالعه محیط زیست
رشته های تحصیلی
  • مطالعات پایدار (0)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه