اوگاندا

تغییر ارز

هزینه اولیه زندگی ماهانه

 • اجاره در یک آپارتمان مشترک

  267
 • اشتراک ابزارها

  15
 • اشتراک اینترنتی

  63
 • حمل و نقل محلی

  30

نمونه هزینه سبک زندگی

 • ترکیب فست فود

  7
 • بلیط سینما

  5
 • یک پیمانه آبجو محلی

  0.91

درباره اوگاندا

تحصیل در اوگاندا