اوکراین

تغییر ارز

هزینه اولیه زندگی ماهانه

 • اجاره در یک آپارتمان مشترک

  185
 • اشتراک ابزارها

  28
 • اشتراک اینترنتی

  5
 • حمل و نقل محلی

  9

نمونه هزینه سبک زندگی

 • ترکیب فست فود

  4
 • بلیط سینما

  3
 • یک پیمانه آبجو محلی

  0.94

درباره اوکراین

تحصیل در اوکراین