اهل موناکو

تغییر ارز

هزینه اولیه زندگی ماهانه

 • اجاره در یک آپارتمان مشترک

  655
 • اشتراک ابزارها

  32
 • اشتراک اینترنتی

  35
 • حمل و نقل محلی

  23

نمونه هزینه سبک زندگی

 • ترکیب فست فود

  6
 • بلیط سینما

  12
 • یک پیمانه آبجو محلی

  4

درباره اهل موناکو

تحصیل در اهل موناکو