استونی

تغییر ارز

هزینه اولیه زندگی ماهانه

 • اجاره در یک آپارتمان مشترک

  298
 • اشتراک ابزارها

  85
 • اشتراک اینترنتی

  25
 • حمل و نقل محلی

  28

نمونه هزینه سبک زندگی

 • ترکیب فست فود

  6
 • بلیط سینما

  8
 • یک پیمانه آبجو محلی

  4

درباره استونی

تحصیل در استونی