ازبکستان

تغییر ارز

هزینه اولیه زندگی ماهانه

 • اجاره در یک آپارتمان مشترک

  220
 • اشتراک ابزارها

  12
 • اشتراک اینترنتی

  19
 • حمل و نقل محلی

  14

نمونه هزینه سبک زندگی

 • ترکیب فست فود

  3
 • بلیط سینما

  4
 • یک پیمانه آبجو محلی

  1

درباره ازبکستان

تحصیل در ازبکستان