ارمنستان

تغییر ارز

هزینه اولیه زندگی ماهانه

 • اجاره در یک آپارتمان مشترک

  430
 • اشتراک ابزارها

  30
 • اشتراک اینترنتی

  19
 • حمل و نقل محلی

  12

نمونه هزینه سبک زندگی

 • ترکیب فست فود

  6
 • بلیط سینما

  6
 • یک پیمانه آبجو محلی

  1

درباره ارمنستان

تحصیل در ارمنستان