اردن

تغییر ارز

هزینه اولیه زندگی ماهانه

 • اجاره در یک آپارتمان مشترک

  188
 • اشتراک ابزارها

  26
 • اشتراک اینترنتی

  38
 • حمل و نقل محلی

  56

نمونه هزینه سبک زندگی

 • ترکیب فست فود

  6
 • بلیط سینما

  11
 • یک پیمانه آبجو محلی

  7

درباره اردن

تحصیل در اردن