آندورا

تغییر ارز

هزینه اولیه زندگی ماهانه

 • اجاره در یک آپارتمان مشترک

  450
 • اشتراک ابزارها

  26
 • اشتراک اینترنتی

  40
 • حمل و نقل محلی

  48

نمونه هزینه سبک زندگی

 • ترکیب فست فود

  8
 • بلیط سینما

  7
 • یک پیمانه آبجو محلی

  2

درباره آندورا

تحصیل در آندورا