آلبانی

تغییر ارز

هزینه اولیه زندگی ماهانه

 • اجاره در یک آپارتمان مشترک

  179
 • اشتراک ابزارها

  26
 • اشتراک اینترنتی

  15
 • حمل و نقل محلی

  14

نمونه هزینه سبک زندگی

 • ترکیب فست فود

  4
 • بلیط سینما

  6
 • یک پیمانه آبجو محلی

  1

درباره آلبانی

تحصیل در آلبانی